Visdom från St. Germain

Vi är visdom utan polariteter
Vi förmedlar enbart kunskap utan värderingar
Vi finns här för att hjälpa människan i sin andliga utveckling
Vi kan guida dig till en förståelse hos dig själv
Hur du ska ta dig vidare när du känner hinder i ditt liv
Vi kan guida dig förbi hindret och till en förståelse för det
Så att du ser klarare
Vi hjälper dig att växa andligt när du är i ditt hjärta
För det är i ditt hjärta allting startar
Det är grunden för all utveckling
Kärlek är visdom
Kärlek är tillit
Ha tillit till din Kärlek