Lemurian MU-KI-kurs

Kontinenten MU det heliga folket från stjärnorna.

Kanaliserat av Solkarina

Människorna på Lemuria levde i den 6:e dimensionen och de levde i samklang med naturen. Desto mer den moderna människan börjar arbeta med sin andliga och personliga utveckling så kommer fler och fler minnen från Lemuria att väckas.

Den healingmetod du nu ska får lära dig är mycket snarlik den healing man arbetar med på jorden utifrån ki-energin som är den fysiska energin. När människan utvecklas höjs också vibrationen på ki-energin och då förmedlar man Lemuriahealing istället för den fysiska ki-energin.

Den vanligaste healingen som människor på jorden gör idag är Reiki. Reiki är ki-energi och en fysisk energi.

Men det människan ofta inte är medveten om är att när de utvecklar och höjer sin egen vibration. Kommer de också att höja vibrationen på Reiki sin ki-energi som de förmedlar genom sin healing. Du som lär dig Lemuriahealing kommer att kanalisera en fysisk ki-energi som ligger på den 6: dimensionens vibration . Därför är den högre än den livsenergi som flödar på jorden. När du använder den här healingen blir det som att stämma in en gitarr och du stämmer in den lägre vibrationen av ki-energi hos människor och dig själv till en högre vibration av ki-energi.

Detta gör att det blir lättare både för dig och för människor du ger healing till att höja era vibrationer i cellerna och kunna uppstiga i en högre vibrationsfrekvens i kroppen.

Därför är kursen upplagd på tre veckor där du ska ge dig själv Lemuriahealing varje dag. För att höja dina vibrationer på din ki-energi i kroppen vilket du sedan kan förmedla till andra människor.

Allt levande omfattas av livsenergi den strålar genom allting och när vi saknar livsenergi, ki-energi blir vi trötta, sjuka och mår inte bra. När vi har bra flöde av ki-energi mår vi bra, kan sätta gränser, kan använda vår vilja och skapar våra liv i samklang med ki-energins källa.

Kursinnehåll:

- Symbloen

- Nätverk

- Initieringar

- Om deras chakran

- Lär dig symbolen

- Egenhealing med Lemurian Mu-Ki healing

- Övningar i 3 veckor

Kursbok köper du 

Här

Välkommen att kontakta mig!

500.00 kr