Kristus Healing och Kristusmedvetande distanskurs

Kanaliserad av Solkarina

Kristus sa till Solkarina att meningen med livet är inte bara dig själv utan att alla levande varelser har det bra.

Vi människor behöver varandra i den andliga utvecklingen. Det är inte enbart en person som ska bli upplyst meningen är att hela jorden ska bli upplyst tillsammans.

Den som lärt sig metoden och fått initieringar kan vittna om hur de får ökad medvetenhet om de större kosmiska perspektiven.

I min egen kontakt med Kristus visar han mig vikten av att föra kärlekens och förståelsens budskap vidare, det är som vågor i havet. Vi sprider det runt oss till alla människor vi möter i mjuka rörelser från våra hjärtan.

Kursinnehåll:

- Meditation på Kristus medvetandet.

- Solkarinas symbolmeditation 

- Kristus kontakt.

- Ge fysisk healing.

- Kommunicera med Kristus.

- Healing på distans.

- Kanalisering av uppstigna mästare.

- Den åttafaldiga vägen.

- Initiera fysiskt.

- Initiera på distans.

- Initiera olika kroppar.

I kursboken där manualerna finns "13 healingmetoder i en bok..." som Solkarina har skrivit kan du köpa 

Här

Diplom efter avslutad kurs.

Varmt välkommen att kontakta mig!


1 000,00 kr