Quan Yin Esoteriska healing-kurs

Kanaliserad av Solkarina

Quan Yin firas varje år den 15 april inom buddhismen. På Sanskrit heter hon Avalokitesvara som betyder Bodhisattva som är en gudomlig person som är fysiskt mainfesterad. 

Det är en person som är upplyst men ändå väljer att stanna kvar bland människorna. Det är en person eller Gud/uppstigen mästare som antingen lever på jorden eller som finns på de esoteriska planen och nära jorden. Ett exempel på en Buddhisattva är Buddha innan han blev upplyst och gick upp i Nirvana.

Quan Yin betyder att observera ljuden i världen. Hon hör lidandet hos människor och kan på så sätt också komma till undsättning.

Hon är den högst upplysta varelse som vakar över jorden och har flertalet gånger inkarnerat i människor som Jesus Moder Maria och Moder Teresa.

Kursinnehåll:

- Ljuskropp intoning för att expandera din ljuskropp

- Aktivera den esoteriska ljuskroppens energicentra genom initiering.

- Öppna heligt rum med Quan Yin.

- Expandera ljuskanalen.

- Hela och expandera chakraflödet i de 7 chakrana för att eliminera och hela karma.

- 7 chakra balansering.

- Balansera ljuskroppens center.

- Hur du ger Quan Yin Esoteriska Healing genom behandlingar både fysiskt och på distans.

- Programmering av mat och vätska.

- Programmera natten för drömmar och ljuskroppens skydd.

- Avlägsna implantat och astral energi hos dig själv och andra.

- Healing till din barndom.

- Healing till framtiden.

- Förståelse för hur "negativ energi" fungerar detta är enbart rädslor och helas med den esoteriska healingen. Desto mer ljus du tar in så försvinner rädslorna.

- Hur du tar bort implantat, astral energi och entiteter.

- Mantra för healing.

- Meditation för uppstigning, kärlek och ljus.

- Tonhealing för djupa blockeringar och energilåsningar i muskulatur och energisystem.

- Hur du praktiserar kärleksfull vänlighet - Allomfattande kärlek.

- Du arbetar helt på egen hand med texter. Efter avslutad utbildning kan du använda dig professionellt av metoden eller i kombination med andra metoder.

För att kunna utföra kursen behöver du boken 13 healingmetoder som Solkarina har skrivit där manualerna finns.

Du får 2 initieringar under 2 dagar. Steg 1 dag ett och steg 2 dag två. Jag sänder initieringarna på distans och du jobbar hemma med övningarna 4 - 6 veckor.

Diplom efter kursens slut.

Kursbok köper du 

Här


Välkommen att kontakta mig!

900.00 kr